Barınma

İnsanların en temel hakalarında biri gıda ve eğtimidir.Ailelerin sadece gıda ihtiyacı ve eğtimine vurgu yapılmamalıdır çünkü diğer bir yandan bunun içinde sağlam bir ailenin oluşumu yatmaktadır ve bu tabiki her ailenin hangi koşular altında bunun sağlanmasının öğrenmektir. Bunu mikrokosmos şeklinde bakarsak , ailenin yaşadığı ortam ve ömrünü geçirdiği (ev) temel standartlara uygun değilse ve temizliğin çok alt seviyelrde olduğunu düşünürsek bunun hangi koşularda o ailenin sağlam bir gelceği ve makrokosmos olarak baktığımızda duruma tabiki bu bir topluma zarar verme seviyesinde ulaşabilir.QSA dayandığı tespitlere temel olarak zorunlu göçün olduğu durumlar bir diğer sorun olarak yansımaktadır ail ve ev.Bunu gözönünde bulundurarak QSA 2009 yılından itibaren “Barınma” projesini başarı ile devam etirmektedir.
Bu projenin özeliklerinden biride burda bulunan yerel işletmelerin dayınşmaya teşvik etmektir, bu sayede bir sürü yerel işletmelerimiz, iş adamları bu projeye destek vermektedir.BUnların yaptıkları yardımlar sayesinde ev yapımında en onemli role üztlenmektedir, tabiki her konuda diasporadan yardım almamız mümkün değildir.Bu sayede herkesin madi veya başka bir türlü hazır üretim eşyasını vererek ve zanaatkar işletmeler ev yapımında hizmetlerini sunarak evin tamamlanmasına yardım etmektedirler.Bunu gözönünde bulundurarak “joint venture” halkalı bir şekilde her iş kolunu birşekilde bağlama gibi bir durum oluşmaktadır.Şimdiye kadar birçok evin yapımına üstlendik tabiki buradaki vatandaşlarımız bundan daha çok ihtyacı vardır.
Siz her hangi bir aileyi barındırabilirsiniz var olan imkanlarınızla.Dayanışam örnekleri farklıdır( yukarıda belrtik).Şimdiye kadar yaptığımız evlerin tutarı bir ev 15000 euro ile 20000 arasınsa değişmektedir bunlar tabiki yapımında emeği geçen herkesten farklı olmaktadır.

This post is also available in: Arnavutça İngilizce

Leave a Reply

Your email address will not be published.