Çalışma felsefesi

QSA (Dayanışma ve Gelişme Merkezi) millete geniş anlamda hizmet etmek felsefe anlayışına dayanır.Bu felsefi anlayış sadece hizmet etmek adına değildir tabiki bu bunun içinde bir vatanseverlik ve buradaki milletin yaşama koşularına gösterdikleri direnişe dayanır.Bu hizmet sevgisi bizim kendi benliğimizle bütünleşir ve milletimize temel ihtiyaçlar konusunda hizmetimiz ve gelişimine olan hizmetimiz mutlaka Yaratıcımz bizim olan halimizi iyleştirecektir, ve tabiki her zorluktan sonar bir kolaylık geleceğni biliyoruz.
Boylece toplumun olan sorunları bizim çalışmalarımızın kaynağıdır, bunlar tabiki bizim için bir ilaham kaynağı olmaktadır ve buradan aldığımız enerjiyi bizleri devamlı olarak millet hizmet etmeye itmektedir.Bu “İce Berg” hiçkimsenin derinliğni ve genişliğni bilmediği asırlardır inşa edilen bir durumdur, bud a odak noktamızdır.Beraber bir şekilde çalışıp olan sorunları minimize vey ok etmeye mücadele edeceğiz. Bu belirtiğmiz noktalar üzerinden QSA kendi geliştirdiği alternative planlarıyla ortak iradelerin birleştiği hem diasporadan ve hem yurt genelinden vatandaşlarımız ile berebr etiğmiz analizler doğrultusunda proje ve aktivitelerimiz uygulayacağmız konular amacı pozitif bir anlamda iyileştirmelerin olmasıdır.
Sosyal problemlerin her gün geçtikçe artmaktadır ve tabiki bunu herkesin bilmesi gereken bir konudur.Gerçek ile mücadele etmek ve olan durum ile mücadele etmek tabiki dayanışma konusunda hem bireysel hem de toplu halde çalışıp herhangi bir faliyeti iyileştirmede katkıda bulunarak bunun küçük çapta aile içinde bir pozitif gelişme yartamktır hem de toplumda pozitif bir etki yaratacağına hiç şüphemiz olmayacaktır.
Ve QSA ortak çalışmalara açık, misyonunu geliştirmek için herkesi ileride iyi gelişmelerin yaşanması için ve kendini hazır hisseden bu misyonun bir parçası olarak ve bu konuların derinlemesine çalışmak ile herkesi davet etmektedir, gözetmeksizin ister bireysel ister sivil toplum veya grup olarak sorunlarımızı ve olan gerçeği yenmek için herkese davet çağrısında bulunmaktadır.
Bu yüzden QSA yurt dışında kendi ağını genişletmek için gurbetçilerimizi kendine doğru çekmek için büyük çalışmalara adım atmaktadır, burdaki amacımız yur dışında bulunan vatandaşlarımız (gurbetçilerimiz) toplayacak yardımları ve yapacakları başvurular için onlara teknik olarak yardım etmektir.Bu şekilde QSA bir koprü niteliğnde rölünü oyamaktadır ve dayanışma konusunda milletimizi, diasporayı ve tabiki Avrupa toplumunu dayanışmaya çağrı yapmaktadır, ve bu şekilde onlara buradaki durum ile bilgi aktarılmaktadır.
Boylece QSA birçok sosyal problemin çözümüne dayanışma ve çalışma sahalarında arz etiği hizmet konularını amacı insanları bireysel ve toplu halde yeni bir bilincin yaratılmasını istemektedir ve tabiki daha çalışkan ve gelişime açık bir toplum modeli yaratmak.
Bizim felsefemiz sadece yardımalaşmaya dayanmaktadır diğer açıdan yeni fikrelerin akımı ve yeni deneyimlerin üzerinde diasporadan Golan uyelerimiz buraya akımını sağlamak ve tabiki bunları geliştirmektir.Diasporada her sınıftan insanlar merkezlerimize akın etmektedir ve bunun amacı sadece ve sadec bir bilgi alışveişi ve bizim toplumumuzun gelişimine katkı sağlayacak şekilde yapılmaktadır, en önemliside burada yaşıyan miletimizin göçünü engelemektir.BU felsefe buyuk boyutan bakar isek bizim içimizdeki ruhani olarak etkileşim yaratmaktadır.Biz eminiz ki eğer beraberce çalışıp mucadele ederisek hem maddi yoksuluğumuzu yeneceğiz hemde eğitim konusundaki eksiklerimizi tamamlayacağız, tabiki göçün engelemesi konusuunda ciddi çalışmalarımız vardır bu knuda mutlaka Yüce Yaratıcımızn bizden yana olucağını umudediyoruz.
Dayanışma ve Gelişme Merkezi – QSA her zaman müteşekürdür herkesin katkılarından dolayı, bizleri yaptığımız çalışmalarımızda yalnız bırakmayanlar ve bizim misyonumuza destekete bulunanları özelikle şükranlarımızı sunarız.Her zaman şefaf olmaya çalışacağız yaptığımız hizmetler konusunda, diğer yanan yaptığımız çalışmalar için tabiki Yüce Rabimizin rızasını dileyeceğiz.

This post is also available in: Arnavutça İngilizce

Leave a Reply

Your email address will not be published.