Filozofia e punës

QSA ushqehet nga filozofia e shërbimit të gjerë ndaj popullatës. Kjo filozofi nuk është vetëm që të shërbehët për hir të shërbimit, por është thellë e ngulitur në dashurinë ndaj vendit dhe popullit, i cili jeton dhe reziston këtu më qindra vite. Kjo dashuri kulminon apo bashkohet me vetëdijen, se duke i shërbyer popullit ndaj nevojave të tij por edhe për avancimin e tij, me një angazhim dhe bashkim më gjërë dhe energjik, Krijuesi ynë Bujar do të ngrisë dhe përmisojë gjendjen tonë të vështire në përgjithësi. Se me siguri pas çdo vështërsire vjen lehtësimi.

Kështu që problemet dhe sfidat e shoqërisë paraqesin thelbin e punës sonë, të cilat para së gjithash janë promotorë, nga të cilët gjenerohet energji, duke na shtyrë që të jemi gjithnjë e më kërkues në shërbim të nevojave të popullatës sonë. Ky „ice berg“ social, që askush nuk ia din gjerësinë dhe thellësinë e tij, i cili është ndërtuar dekada me radhë, është pikësynimi ynë. Bashkërisht do të punojmë dhe angazhohemi në zvogëlimin dhe eliminimin e plotë të tij. Në këtë situate dhe me këtë synim, QSA del si plan alternativ ku puqen vullnetet pozitive të shumë qytetarëve tanë nga vendi dhe diaspora, të cilët me angazhimet e tyre sintetizojnë, menaxhojnë dhe shpërndajnë projektet (aktivitetet), pas analizës më të thellë të objektivit, me synim kohën dhe vendin e duhur, që sado pak të arrihet një përmirësim apo ndryshim në sensin pozitiv.

Jemi gjithnjë të vetëdijshëm që problemet sociale sa vijnë e shtohen. Për të sfiduar realitetin e tillë që mbretëron, kërkohet të jemi më solidarë si individë dhe si shoqëri, sipas parimit që saherë që ke treguar kujdes për tjetrin që ka një hall apo nevojë, apo ke ndihmuar proceset pozitive dhe ke penguar ato negative në shoqëri, do të thotë ke ruajtur vehten, familjen dhe shoqërinë me të cilën bashkëjeton.
Pra Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit është e hapur dhe kërkon bashkëpunim në realizimin e misionit të saj me çdonjërin që shpreh gatishmëri për punë dhe angazhim të motivuar thellësisht, vetëm për të qenë në shërbim të shoqërisë ku jetojmë, qofshin këta individë, grupe apo organizata, duke ndihmuar apo ndikuar në ndryshimin e realitetit që na rrethon.

Për këtë, QSA është e shtrirë rrjetin e saj në diasporë, duke i grumbulluar bashkatdhetarët rreth vehtes së saj. Ideja është që bashkatdhetarëve në diasporë t’u jepet mundësia teknike për t’i orientuar kontributet e tyre kah vendet e tyre, edhe pse nga një distancë të madhe nga vendi nga ku ata vijnë. Kështu ndërtohet një urë komunikimi institucionale e njoftimit dhe shpërndarjes së idesë së solidaritetit edhe në diasporë por dhe tek popujt evropianë, duke u njohur me thellësisht me situatën në trojet tona etnike.

Kështu që përmes solidaritetit në zgjidhjen e problemeve të ndryshme sociale dhe mënyrës së ofrimit të shërbimeve të saj në terren, QSA dëshiron të ndërtojë një vetëdije të re më të avancuar për vendin tonë dhe njerëzit e saj.

Filozofia jonë nuk konsiston në atë që vetëm të kontribuojmë në aspektin financiar (humanitar), por të integrojmë ide të reja dhe pervoja te ndryshme nga anëtarët tanë në diasporë, të cilët i shërbejnë shoqërisë sonë për t’a avancuar edhe mëtej atë. Në qendrat në diasporë në formë të organizuar janë duke u integruar njerëz me profile të ndryshëm, të cilët do të hartojnë strategji dhe qasje të avancuara me qëllim të avancimit të përgjithshëm të shoqërisë sonë, sidomos në parandalimin e shpërguljes së popullatës sonë nga trojet etnike stërgjyshore. Kjo filozofi është shumëdimensionale e cila në vetë-vehte ngërthen dhe aspektin shpirtëror. Ne jemi të binduar që nëse bashkërisht angazhohemi dhe solidarizohemi në luftën kundër varfërisë si në aspektin material, poashtu edhe në aspektin edukativ e shpirtëror, si dhe në parandalimin e shpërnguljes së popullatës sonë, atëherë edhe ndihma e Zotit tonë Bujar do të jetë në anën tonë.

Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit gjithnjë do të jetë mirënjohëse të gjithë atyre që u bashkëngjiten misionit tonë apo na përkrahin ose bashkëpunojnë për arritjen e objektivave tani më të njohura. Ne vazhdimisht do të mundohemi të jemi transparent me shoqërinë dhe në shërbim të saj, ndërsa për punën dhe angazhimin e bërë, do të kërkojmë vetëm se Kënaqesinë e Zotit tonë Krijuesit dhe Furnizuesit.

This post is also available in: English Turkish

Leave a Reply

Your email address will not be published.