Qendra e solidaritetit dhe avancimit në kuadër të projektit “Bukë dhe shpresë” më datë 27 qershor bëri shpërndarjen e pakos së rregullt, gjegjësisht raundin e pestë për vitin 2012, për familjet në nevojë, tashmë të përfshira në kuadër të projektit. Gjithsejtë përfituan 24 familje nga vendbanimet e komunave të Preshevës dhe Bujanocit. Pakot ushqimore përmbanin artikujt kryesor ushqimor dhe higjenik-sanitar, siç janë mielli, vaji, sheqeri, kripa, detergjenti e tjera.

Nga ky projekt kanë përfituar:

Nr

Familja

Nr.Anetareve

Vendi

1. Asllan Beqiri

5

Miratoc

2. Arif Fejzullahu

3

Ternoc

3. Rashit Rashiti

5

Raince

4. Fatmir Alimi

6

Raince

5. Ferat Zeneli

7

Presheve

6. Hamdi Ajdini

6

Shoshaje

7. Hanumsha Bajrami

2

Ternoc

8. Haxhere Rexhepi

6

Presheve

9. Irfan Ibrahimi

6

Osllare

10 Islam Zahiri

3

Bilaç

11 Kadri Hajrullahu

7

Muhovc

12 Kadri Latifi

6

Ternoc

13 Kadrush Qerimi

7

Dobrosin

14 Misin Misini

6

Presheve

15 Nehat Sylejmani

6

Terrnave

16 Qani Sadriu

5

Dobrosin

17 Ragmi Ismaili

3

Miratoc

18 Rrahman Sinani

3

Bilaç

19 Sabedin Kamberi

7

Somolice

20 Sabri Rexhepi

4

Ternoc

21 Sadri Rashiti

6

Muhovc

22 Hajdar Imeri

5

Raince

23 Nazlije Ademi (1)

4

Ilince

24 Nazlije Ademi (2)

5

Ilince

Sasia e artikujve për muajin shtator / 2012

Nr

Artikulli

Njësia

Sasia

1. Miell tip 400

kg

1425 kg / 57 thasë

2. Vaj

Lit

120

3. Sheqer

Kg

101

4. Krip

Kg

24

5. Oriz

pako

44

6. Makarona 400 gr.

pako

105

7. Sapuna misk

copë

86

8. Shampon “Kopriva”, 1 lit.

copë

24

9. Detergjent “Gong”, 3 kg

copë

24

10 fasule

kg

40

11 Marmelade

Kofa 3 kg

78kg / 26 kofa

12 Miell misri

pako/500 gr

5

Foto nga Shpërndarja: