Kumanovë, 15 – 16 nentorë 2017

Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në Kumanovë, në kuadër të projektit “Bukë dhe shpresë” bëri shpërndarjen e Pestë për vitin 2017.

Qëllimi i projektit është sigurimi i artikujve elementarë ushqimorë e higjeniko-sanitarë për familjet në nevojë në rrethinën e Kumanovës dhe Likovës. Familjet përfituese janë përzgjedhur në bazë të gjendjes së tyre socio-ekonomike e shëndetësore, në bazë të evaluimit të formularëve, të cilët janë plotësuar nga stafi i QSA-së, me rastin e intervistimit të këtyre familjeve.

Përmes projektit “Bukë dhe shpresë”, QSA synon që të solidarizohet me familjet në nevojë, duke ua kthyer shpresën se dikush përkujdeset për këto familje në rrugë institucionale dhe sistematike, duke ua siguruar dhe bukën e gojës. Përveç kësaj, përmes projektit QSA synon vendosjen e komunikimit mes familjeve (kompanive apo donatorëve etj.) me familjet në nevojë, me synim të nxitjes së ndjenjës së solidaritetit dhe bashkëpunimit mes këtyre dy kategorive shoqërore.

Për dallim nga viti 2014 ku përmes projektit kanë përfituar 16 familje, në vit 2015 projekti është zgjeruar, duke u rritur numri nga 21, tani më në vitin 2016 numron 29 Familje përfituese,po ashtu falë përkrahjes së donatorëve të cilët kontribuan për rritjen e numrit të familjeve përfituese nga 29 tashme i kemi edhe tre Familje tjera i cili sado po rritet veqse numri i perfituesve i cili tashme është 32. Në vitin 2017 ky numer eshte ne rritje per 10 familje dhe tani eshte 42 familje perfituese ne kuader te ketij projekti si dhe ky projekt tersishte mund te them se ka ndyshuar me artikujt ushqimor.

Familjet përfituese të projektit “Bukë dhe shpresë” për vitin 2017 janë:

1. Qani Asani, familje gjashtë anëtarëshe, Kumanovë

2.Selvete Rasimi, familje Pesë anëtarëshe ,Opajë

3. Sadri Emini, familje dy anëtarëshe, Kumanovë

4. Adil Aliti, familje gjashtë anëtarëshe, Kumanovë

5.Xhemile Abazi, familje gajshtë anëtarëshe, Fsh.Rramanli

6. Turkesh Destani, familje shtatë anëtarëshe, Kumanovë

7.Ismailhaki Selmani, familje katër anëtarëshe, fsh. Sllupcan

8. Nakshije Limani, familje katër anëtarëshe, Kumanovë

9. Osman Ademi, familje dy anëtarëshe, fsh. Rramali

10.Sehad Shahini, familje pesë anëtarëshe fsh.Rramali

11.Idriz Ajdinovski, familje tetë anëtarëshe, fsh. Llojan

12.Kosovare Alili, familje pesë anëtarëshe, fsh.Vaksincë

13. Emine Saqipi, familje tre anëtarëshe, fsh.Vaksincë

14. Sabedin Zeqiri, familje dy anëtarëshe, fsh.Vaksincë

15. Islam Misimi, familje tre anëtarëshe, fsh.Nakushtak

16. Adush Osmani, familje katër anëtarëshe, fsh.Ropalcë

17. Qemajl Rexhepi, familje tre anëtarëshe, fsh.Ropalcë

18. Elham Bajrami, familje shtatë anëtarëshe, fsh.Vishticë

19.Abdulla Osmani, familje kater anëtarësh, fsh.Llojan

20. Mitat Rexhepi, Familje katër anëtarëshe, fsh.Hotël

21.Ferat Aliji, Familje shtatë anëtarëshe, fsh.Mateqë

22.Isuf Isufi, familje tre anëtarëshe, fsh.Mateqë

23.Arsim Maliqi,familje pesë anëtarëshe, fsh.Mateqë

24.Bejadin Nuhiju,familje pesë anëtarëshe, fsh.Orizare

25.Skender Nuhiju,familje katër anëtarëshe,fsh.Likovë

26.Naim Sulejmani,familje pesë anëtarëshe,fsh.Llopat

27.Fadil Aliti,familje nëntë anëtarëshe, fsh.Llopat

28.Drita Avdili, familje katër anëtarëshe, fsh. Vaksincë

29.Fatmir Sulejmani, familje pesë anëtarëshe, Kumanovë

30.Hamdush Osmani ,familja pesë anëtarëshe , fsh.Ropalcë

31.Daut Selimi , familje katër anëtarëshe, Kumanovë

32.Valdete Kurtishi, familje pesë anëtarëshe, Kumanovë

33.Mirsad Sinani, familje pesë anëtarshe, fsh.Vishticë

34.Telfije Maliqi, familje pesë anëtarshe,fsh.Mateq

35.Zejnure Arifi,familje gjashtë anëtarshe,Kumanovë

36.Bajram Murtezi, familje pesë anëtarshe,fsh.Mateq

37.Garip Jashari,familje një anëtarshe,fsh.Nikushtak

38.Hevzi Ademi,familje katër anëtarshe , fsh.Nikushtak

39.Nuredin Xhemaili,familje dy anëtarshe,fsh.Opajë

40.Rexhep Salihu,familje dy anëtarshe,Kumanovë

41.Ismet Saqipi,familje katër anëtarshe,fsh.Vaksincë

42.Amet Ramizi,familje tre anëtarshe,fsh.Llojan

Përveç familjeve përfituese, QSA ka bazë të dhënash edhe të familjeve tjera, të cilat në bazë të vlerësimeve në bazë të kritereve tona, meritojnë të përfshihen në projekt, mirëpo në mungesë të mundësive financiare, fatkeqësisht nuk kemi arritur t’i përfshijmë ato familje në projekt. Për këtë, QSA apelon tek njerëzit e vullnetit të mirë të cilët kanë mundësi materiale, të drejtohen tek QSA në Kumanovë, apo tek Qendrat tona në diasporë, për të orientuar kontributet e tyre.

Tridhjet e dy familjet përfituese, në kuadër të projektit nga shpërndarja e Pestë kanë përfituar këta artikuj, me sasitë përkatëse:

1. Miell, tip 400, 97 thasë

2. Vaj, 240 litra

3. Sheqer, 189 kg

4. Makarona, 237 pako

5. Krip, 42 kg

6. Sapuna, 138 copë

7. Oriz, 69 kg

8. Shampo, 42 litra

9. Detergent 3 kg, 35pako

10. Fasule, 69 kg.

11.Pashteta, 110 copa

12.Suxhuk,29 kg

13.Vez, 11 tablla

14.Veget,(500 gram), 7 copa

15.Shirija, 33 pako

16.Kompira, 55 kg

17. Qep, 22 kg

18.Djath 500 gram, 11 pako

Qendra e solidaritetit dhe avancimit në Kumanovë në emër të përfituesve, i falënderon donatorët për mbështetjen në realizimin e projektit “Bukë dhe shpresë”, gjithashtu QSA falënderon aktivistët e saj në terren, të cilët ndihmuan në realizimin e projektin në fjalë përmes kontributit të tyrefizik.

QendraeSolidaritetitdheAvancimit Departamenti I Solidaritetit

This post is also available in: German