Kumanovë, 24-25 tetor 2017

Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në Kumanovë, në kuadër të projektit “Streha e jetimëve” bëri shpërndarjen e Shtatë,Tetë,Nentë dhe Dhjetë të pagave mujore për jetimët nga rrethina e Kumanovës , Likovës dhe Shkupit për vitin 2017.

Që nga themelimi i saj, QSA në Kumanovë ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar donatorë, të cilët e përkrahin këtë projekt, duke u nisur nga nevojat e mëdha në terren për realizimin e këtij projekti.

Qëllimi i projektit është është solidarizimi me fëmijët jetimë (pa prindër – njërin apo të dy) në rrethinën e Kumanovës e Likovës si dhe të Shkupit, duke u siguruar përkrahje materiale për mbulimin e disave nga nevojat shumëta të tyre.

Fëmijët përfitues janë përzgjedhur në bazë të gjendjes së tyre socio-ekonomike e shëndetësore, në bazë të evaluimit të formularëve, të cilët janë plotësuar nga stafi i QSA-së, me rastin e intervistimit të këtyre familjeve.

Përfituesit e projektit janë fëmijët jetimë me kushte të vështira ekonomike e sociale nga vendbanimet e komunës së Kumanovës e Likovës si dhe të Shkupit, të moshave të 0 – 12 vjeç, të cilëve u mungon njëri apo të dy prindërit. Në kuadër të projektit, këta fëmijë përfitojnë një pagë mujore në shumë prej 1,350 denarësh (22.50 eurosh).

Përmes kësaj ndërhyrjeje, QSA ka si qëllim të ndikojë në zbutjen e gjendjes ekonomike e sociale tek kjo kategori sociale, por gjithashtu të nxisë ndjenjën e solidaritetit, që këta fëmijë janë pjesë e shoqërisë dhe nuk janë të vetëm, por e gëzojnë të drejtën e përkrahjes e mbështetjes së vazhdueshme të shoqërisë dhe institucioneve.

Fëmijet përfitues të projektit janë:

1. Zejnulla Sadiki –Fsh.Sllupcan

2. Velid Murati – Fsh.Qerkez

3. Alea Abazi – Fsh.Qerkez

4. Eronita Abazi – Fsh.Qerkez

5. Semije Abazi – Fsh.Qerkez

6. Melisa Sulemani – Fsh.Matec

7. Valdrin Sulemani – Fsh.Matec

8. Besarta Mustafa – Kumanovë

9. Sara Mustafa – Kumanovë

10. Telfije Avdiji – Fsh. Likovë

11. Adis Avdiji – Fsh. Likovë

12. Miraxh Sulejmani – Fsh. Llopat

13. Xhihad Sulejmani – Fsh. Llopat

14. Hava Sulejmani – Fsh. Llopat

15. Agnesa Avdili – Fsh. Vaksincë

16. Jona Sulemani – Fsh.Matec

17. Granit Avdili – Fsh. Vaksincë

18. Rinora Iseni –Fsh. Llojan

19. Arbnora Iseni – Fsh. Llojan

20. Alban Iseni – Fsh. Llopat

21. Latife Iseni – Fsh.Llopat

22. Qemal Agushi – Fsh. Sllupcan

23. Hurije Avdiji- Fsh.Ropalcë

24. Almedina Avdiji – Fsh. Ropalcë

25. Yllka Shabani –Fsh.Qerkez

26. Hanife Shabani –Fsh.Qerkez

27. Shirete Aliu – Fsh.Grushinë

28. Bunjamin Aliu – Fsh.Grushinë

29. Medin Aliu – Fsh. Grushinë

30. Nexhati Rushiti – Fsh. Sllupcan

31. Xhemil Jahja – Shkup

32.Hana Jahja – Shkup

33.Elsa Shaqiri- Fsh.Mateq

34. Fisnik Shaqiri – Fsh.Mateq

35.Musli Shaqiri – Fsh.Mateq

36.Husna Xhemaili – Shkup

37.Tarik Xhemaili – Shkup

38.Egzona Toçi – Shkup

39.Anesa Toçi – Shkup

40.Ermina Fejzullai – Hasanbeg

41.Emina Fejzullai – Hasanbeg

42.Bujar Mamuti – Gazi Babë -Shkup

43.Jusuf Nuredini – Fsh.Luboten -Shkup

44.Malik Tahiri – Kondov -Shkup

45.Hana Tahiri – Kondov -Shkup

46.Meleke Ramadani – Cair-Shkup

47.Miraxh Ramadani – Cair -Shkup

48.Rilind Alili – Fsh.Likovë

49.Shengjile Alili – Fsh.Likovë

50.Renim Alili – Fsh.Likovë

Përveç pagave mujore, QSA tashmë për këta fëmijët jetimë përfitues të projektit, ka krijuar një bazë të dhënash, ku përfshihen biografia e tyre, kushtet e akomodimit, shëndeti, të dhënat mbi kujdestarin/en, nivelin e edukimit dhe arsimimit, shërbimet që u ofrohen atyre nga institucionet publike, përkrahja dhe ndihmat materiale që u sigurohen nga instutucionet gjegjëse etj.

Të gjithë njerëzve të vullnetit të mirë në vend dhe diasporë, si dhe bizneseve lokale këtu në Kumanovë e Likovë, QSA u mundëson të marrin pjesë në financimin e ndonjë jetimi në shumë

prej 25 euro në muaj (22.50 euro për jetimët dhe 2.50 euro taksë shtetërore për të ardhura të qytetarit), për t’u solidarizuar me ta në këto kushte të vështira ekonomike e sociale që e kanë mbërthyer trevën tonë dhe të bëhen pjesë e projektit tonë.

QSA në Kumanovë falënderon partnerin dhe donatorët e projektit për kontributin e dhënë në realizimin e projektit “Streha e jetimëve” dhe solidarizimin me jetimët Kumanovar dhe Likovas.

Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit Departamenti i Solidaritetit