Racion plus

Mar 22, 2012 No Comments

Si rezultat i vizitave të bëra nëpër shkolla fillore për të parë për së afërmi kushtet e tyre pason edhe ideja e këtij projekti. Qëllimi i shoqatës në këtë rast ishte që të vëzhgojë për së afërmi kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor, problemet me të cilët ballafaqohen nxënësit dhe vështirësi tjera që ndikojnë […]

Read more

Shpëtojmë Jetë

Mar 22, 2012 No Comments

Q.S.A më datë 08.02.2012 në kuadrin e projektit “shpëtojmë jetë” dhuroi një gjenerator të rrymës elektrike stacionit të zjarrëfiksave në Preshevë për t’i ndihmuar operacionet e shpëtimit gjatë situatave urgjente  të natyrave të ndryshme,pra solidarizim për shpëtimin e jetevë të bashkëqytetarëve tanë. Duke mos harruar asnjë çast operacoinet e shpëtimit në rastet e fatkeqësive të trafikut […]

Read more

Kursimi i ujit

Mar 22, 2012 No Comments

Projekti ka parashikuar të merret me problematikën e ujit të pijshëm në aspektin humanitar si një element që shoqëria jonë ka filluar t’i ndjej pasojat e mungesës se ujit, si njëri nga elementet themeltare te jetës, nga që tashmë vetëm se është evidente mungesa e ujit në këto vendbanime, e cila pritet të rritet në […]

Read more

Klasa e ëndërruar

Mar 22, 2012 No Comments

Në kategorizimin e projekteve për nga natyra dhe lloji i ndihmës, në listë radhitet dhe ky projekt. Në këtë rast kemi të bëjmë me një kategori të shoqërisë e cila është lënë anash pa përkrahje institucionale në radhë të parë, por kjo njëherit është mbajt si diçka e fshehur nga ana e prindërve. Konkretisht aludohet […]

Read more

Shpërndarja “Bukë dhe Shpresë” Mars 2012

Mar 22, 2012 No Comments

Qendra e solidaritetit dhe avancimit në kuadër të projektit “Bukë dhe shpresë” më datë 01 mars bëri shpërndarjen e pakos së rregullt, gjegjësisht raundin e dytë për vitin 2012, për familjet në nevojë, tashmë të përfshira në kuadër të projektit. Gjithsejtë përfituan 25 familje nga vendbanimet e komunave të Preshevës dhe Bujanocit. Pakot ushqimore përmbanin artikujt […]

Read more

Bursa Studentore

Mar 22, 2012 No Comments

Bursa Studentore Rinia dhe ne veçanti studentet janë një pjesë të rëndësishme e objektivit tonë,për këtë arsye që nga themelet e veta Q.S.H së kishte futur në vizionet e saja afatë mesme angazhimi në përkrahjen e studenetevë. Në vitin 2009 të Q.S.H  arriti në këtë objetkivë shumë të rëndësishëm e cila shpreson që do ta […]

Read more