Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në Kumanovë në kuadër të projektit “Gruri i Solidaritetit” gjatë sezonit të korrjeve, bën grumbullimin e grurit për nevoja humanitare, në komunat e Kumanovës dhe Likovë.

Përmes këtij projekti, QSA ka për qëllim sigurimin e miellit, për të mbështetur familjet në nevojë të cilat i furnizon në mënyrë sistematike, në kuadër të projektit “Bukë dhe Shpresë”, ku përfitojnë 42 familje në nevojë. 

Përmes sigurimit të miellit, QSA do të ketë mundësi të rrisë numrin e familjeve përfituese, me ç’rast këtyre familjeve u ndahen artikujt kryesor ushqimor e higjienik si: (miell,  vaj, oriz, fasule, kripë, sheqer, makarona, shampon, deteregjent dhe sapun). 

Ftojmë të gjithë prodhuesit e grurit, që sipas mundësive të tyre, të na mbështesim në realizimin e këtij projekti, duke u bërë pjesëmarrës të këtij aktiviteti.

Personi kontaktues për Maqedoni Sadulla Aliji Tel. +389 (0) 70 461 -595 

BASHKË MUNDEMI MË SHUMË, SOLIDARIZOHU EDHE TI