Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit me seli në Kumanovë vazhdon me zbatimin e projektit “Kabina e bukës” edhe gjatë muajit nëntor, projekt ky që synon që t`i ndihmohet familjeve ku mungon gjinia femërore.

QSA në Kumanovë në këtë projekt ka përfshirë për momentin dhjetë familje, ndërsa dje ka vazhduar me përcaktimin e vazhdimit të projektit për muajin shtator dhe tetor.

Përfituesit e këtij projekti kanë mundësi që për çdo ditë të furnizohen me bukë deri në kohëzgjatjen e këtij projekti.

Në projektin në fjalë janë të përfshirë familje nga Komuna e Kumanovës dhe Likovës, ndërsa projekti në fjalë financohet nga Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit me seli në Belgjikë.

This post is also available in: German