Archive for Projektet

Rreze drite

Mar 22, 2012 No Comments

Në kuadër të projektit “Rreze drite”, Qendra e Solidaritetit Humanitar këto ditë bëri shpërndarjen e karrocave për të hendikepuarit, personave me nevoja të veçanta nga vendbanimet e komunave të Preshevës dhe Bujanocit. Përmes projektit përfituan 17 persona të grup-moshave të ndryshme të prekur nga sëmundje të ndryshme. Qëllimi i projektit është nxjerrja e këtyre personave në publik, […]

Read more

Racioni im

Mar 22, 2012 No Comments

Gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në komunën e Preshevës ka përfshirë të gjitha sferat e jetës, pa lënë anash edhe atë të arsimit. Si në aspektin e sigurimit të teksteve dhe materialeve tjera shkollore, edhe në aspektin e sigurimit të racionit të ushqimit, haset në vështirësi të shumta. Brenda orarit të mësimit, nxënësit marrin […]

Read more

Racion plus

Mar 22, 2012 No Comments

Si rezultat i vizitave të bëra nëpër shkolla fillore për të parë për së afërmi kushtet e tyre pason edhe ideja e këtij projekti. Qëllimi i shoqatës në këtë rast ishte që të vëzhgojë për së afërmi kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor, problemet me të cilët ballafaqohen nxënësit dhe vështirësi tjera që ndikojnë […]

Read more

Shpëtojmë Jetë

Mar 22, 2012 No Comments

Q.S.A më datë 08.02.2012 në kuadrin e projektit “shpëtojmë jetë” dhuroi një gjenerator të rrymës elektrike stacionit të zjarrëfiksave në Preshevë për t’i ndihmuar operacionet e shpëtimit gjatë situatave urgjente  të natyrave të ndryshme,pra solidarizim për shpëtimin e jetevë të bashkëqytetarëve tanë. Duke mos harruar asnjë çast operacoinet e shpëtimit në rastet e fatkeqësive të trafikut […]

Read more

Kursimi i ujit

Mar 22, 2012 No Comments

Projekti ka parashikuar të merret me problematikën e ujit të pijshëm në aspektin humanitar si një element që shoqëria jonë ka filluar t’i ndjej pasojat e mungesës se ujit, si njëri nga elementet themeltare te jetës, nga që tashmë vetëm se është evidente mungesa e ujit në këto vendbanime, e cila pritet të rritet në […]

Read more

Klasa e ëndërruar

Mar 22, 2012 No Comments

Në kategorizimin e projekteve për nga natyra dhe lloji i ndihmës, në listë radhitet dhe ky projekt. Në këtë rast kemi të bëjmë me një kategori të shoqërisë e cila është lënë anash pa përkrahje institucionale në radhë të parë, por kjo njëherit është mbajt si diçka e fshehur nga ana e prindërve. Konkretisht aludohet […]

Read more