Author Archive

Rruga për në shkollë 2010/2011

Mar 22, 2012 No Comments

Sot më 05.02.2011 përfundoi projekti “Rruga për në shkollë”, njëherish edhe u shpallën fituesit e këtij konkursi. Ky projekt është realizuar nga O.J.Q.”Qendra e Solidaritetit Humanitar”, ka pasur për qëllim solidarizimini me familjet e varfura të cilat ndoshta për arsye ekonomike do të detyrohen tua ndërpresin shkollimin femijëve të tyre. Konkursi ka qenë i hapur […]

Read more

Rruga për në shkollë 2011/2012

Mar 22, 2012 No Comments

Më datë 17.01.2012 departamenti i solidaritetit ndau pesë mujore të udhëtimit për nxënësit e shkollës se mesme nga komuna e Preshevës. Me këtë iu është lehtësuar vajtja në shkollë  këtyre nxënësve: Shpresa Junuzi, Bukuroc Zuale Rexhepi, Miratoc Faton Sahiti, Miratoc Nerimane Jakupi, Miratoc Filloreta Ida, Leran Ky projekt është i njetë me vitin e kaluar, […]

Read more

Rreze drite

Mar 22, 2012 No Comments

Në kuadër të projektit “Rreze drite”, Qendra e Solidaritetit Humanitar këto ditë bëri shpërndarjen e karrocave për të hendikepuarit, personave me nevoja të veçanta nga vendbanimet e komunave të Preshevës dhe Bujanocit. Përmes projektit përfituan 17 persona të grup-moshave të ndryshme të prekur nga sëmundje të ndryshme. Qëllimi i projektit është nxjerrja e këtyre personave në publik, […]

Read more

Racioni im

Mar 22, 2012 No Comments

Gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në komunën e Preshevës ka përfshirë të gjitha sferat e jetës, pa lënë anash edhe atë të arsimit. Si në aspektin e sigurimit të teksteve dhe materialeve tjera shkollore, edhe në aspektin e sigurimit të racionit të ushqimit, haset në vështirësi të shumta. Brenda orarit të mësimit, nxënësit marrin […]

Read more

Racion plus

Mar 22, 2012 No Comments

Si rezultat i vizitave të bëra nëpër shkolla fillore për të parë për së afërmi kushtet e tyre pason edhe ideja e këtij projekti. Qëllimi i shoqatës në këtë rast ishte që të vëzhgojë për së afërmi kushtet në të cilat zhvillohet procesi mësimor, problemet me të cilët ballafaqohen nxënësit dhe vështirësi tjera që ndikojnë […]

Read more

Shpëtojmë Jetë

Mar 22, 2012 No Comments

Q.S.A më datë 08.02.2012 në kuadrin e projektit “shpëtojmë jetë” dhuroi një gjenerator të rrymës elektrike stacionit të zjarrëfiksave në Preshevë për t’i ndihmuar operacionet e shpëtimit gjatë situatave urgjente  të natyrave të ndryshme,pra solidarizim për shpëtimin e jetevë të bashkëqytetarëve tanë. Duke mos harruar asnjë çast operacoinet e shpëtimit në rastet e fatkeqësive të trafikut […]

Read more